Din digitale udviklingspartner

Smart City

Jeg kan hjælpe med at kortlægge din organisations Smart City-aktiviteter på strategisk, taktisk og operationelt niveau og skabe større sammenhæng mellem helheden – jeres visioner for arbejdet – og de konkrete aktiviteter, I skal sætte i gang for at opnå de ønskede resultater.

Internet of Things

Står I overfor at skulle foretage investeringer i Smart City-projekter, konkrete produkter, teknologier, ydelser eller andet kan jeg hjælpe med vurderinger af både business cases for investeringerne og relevansen af de teknologier, produkter eller leverandører, der er i spil.

Digital forretningsudvikling

Jeg tilbyder ydelser i spændingsfeltet mellem digitalisering og teknologiudvikling, organisationsudvikling, kommunikation og forretning.